MENO KONT. OSOBY  
E - MAIL  
TELEFÓNNY KONTAKT  
POČET ÚČASTNÍKOV bez vodičov  
MENÁ ÚČASTNÍKOV bez vodičov  
POČET VODIČOV  
MENÁ VODIČOV  
ÚČASTNÍCKY POPLATOK  
MÁM ZÁUJEM O VÝSTAVKU   
FAKTURAČNÉ ÚDAJE   
  

REGISTRÁcia DSC 2020

 Pod záštitou ministra dopravy a výstavby SR Andreja Doležala

 

 

 

OslávTE s nami 30 rokov Slovenskej cestnej spoločnosti

15.-16.10.2020

Bardejovké kúpele

 

Aktuálne nariadenia pri usporadúvaní hromadných podujatí:

 

- vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál šatka)

- zabezpečiť sedenie (ak má byť súčasťou podujatia) vždy minimálne s jedným voľným sedadlom medzi dvoma osobami, pričom sekvenciu obsadenia je nutné medzi radmi obmieňať

- vykonávať častú dezinfekciu priestorov, najmä dotykových plôch (kľučiek, podláh a predmetov)

- zaistiť pri vstupe do budovy dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk alebo iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk        a dbať na časté dezinfikovanie rúk

- zabezpečiť pri vstupe do budovy oznam o povinnosti, že v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je osoba povinná zostať v domácej izolácii

- zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov,

- ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto hromadného podujatia,

- pravidelne si umývať ruky mydlom a teplou vodou, následne ruky utierať do jednorazových papierových obrúskov,

zákaz podávania rúk

 

V záujem Vašej bezpečnosti bude organizátor pri vstupe na podujatie merať teplotu všetkým účastníkom.